June 29, 2016

UKC został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, następnie sprostowanym. 

Wszedł w życie 30 października 2013 r. uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny...

Please reload

WARTO WIEDZIEĆ

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2023 by SL LOGISTIK

KONTAKT: STANISŁAW ŁUSIŃSKI (CEO)

email:     stanislaw.lusinski@sllogistik.pl

tekefon: +48 33 813 56 35

               +48 810 02 37

               +48 502 2000 55

Siedziba: ul. Wyzwolenia 113 43-300 Bielsko-Biała