Nowe zmiany w prawie celnym

UKC został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady, następnie sprostowanym.

Wszedł w życie 30 października 2013 r. uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. L 145 z 04.06.2008 r., str.1). Postanowienia Unijnego kodeksu Celnego stosuje się od 1 maja 2016 r. Przed tą datą zastosowanie miał Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego.

Regulacje zawarte w nowych przepisach unijnego prawa celnego:

  • upraszczają prawodawstwo celne,

  • ujednolicają obsługę obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych,

  • wprowadzają ułatwienia w zakresie procedur celnych zapewniając ułatwienia zmierzające do wzrostu efektywności transakcje celne zgodnie ze współczesnymi potrzebami,

  • wdrażają obsługę procesów biznesowych w pełni elektronicznym środowisku – zarówno dla administracji celnych, jak też podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą,

  • wspierają rzetelne i godne zaufania podmiotów gospodarczych – upoważnionych przedsiębiorców AEO.

#cło #prawocelne #agencjacelna #polska #prawo #zmiany

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon

Siedziba: ul. Wyzwolenia 113 43-300 Bielsko-Biała

Punkt Odpraw: ul. Konwojowa 51 43-365 Bielsko-Biała

© 2030 by SL LOGISTIK

KONTAKT: STANISŁAW ŁUSIŃSKI (CEO)

email:     stanislaw.lusinski@sllogistik.pl

tekefon: +48 33 813 56 35

               +48 810 02 37

               +48 502 2000 55

  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon